Powierzchnia użytkowa obiektu to 7000 m2. Galeria posiada cztery kondygnacje i 100 miejsc parkingowych. Zlokalizowana jest w miejscu od lat kojarzonym z handlem. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się największe lokalne targowisko oraz osiedlowe sklepy.

The building’s usable area is 7,000 m2.The shopping mall has four floors and 100 parking places. It is located in a place associated with trade for years. In the immediate vicinity is the largest local market and local shops.

Leave a Reply