Obiekt logistyczny położony w centrum Bydgoszczy. Powierzchnia całkowita obejmuje ponad 45000 m2 a powierzchnia najmu (GLA) to 35 710 m2. Głównym najemcą jest Kaufland Polska. Centrum tworzą trzy budynki wolno stojące, w tym dwie niezależne powierzchnie magazynowe wraz z powierzchniami biurowymi oraz jeden niezależny budynek biurowy. Przy centrum znajduje się duży plac manewrowy dla samochodów ciężarowych wraz z parkingiem i całodobową ochroną.

Logistics facility located in the center of Bydgoszcz.The total area covers more than 45,000 m2 and the rentable area (GLA) is 35,710 m2. The main tenant is Kaufland Poland. The center consists of three separate buildings, including two independent warehouses with office space, as well as separate office building.At the center there is a large adjacent maneuvering area for trucks, as well as parking 24-hour security.

Leave a Reply